Starlink är en satellitkonstellation under utveckling av SpaceX. De har en långsiktig plan att skjuta upp en hel drös av små satelliter som ska röra sig i låg omloppsbana runt jorden och förse hela planeten med internetuppkoppling. SpaceX mål är att ta nätverket i bruk under 2020 och på sikt ska det bestå av över 4000 Starlink-satelliter i omloppsbana för att täcka in hela planeten.

SpaceX har planer på att distribuera nästan 12 000 satelliter till tre olika höjder i mitten av 2020-talet. Det första steget består i att placera cirka 1600 satelliter i omloppsbanor på 550 kilometers höjd följt av omkring 2800 stycken på 1150 kilometers höjd och 7500 stycken på 340 kilometers höjd.[1] Den sammanlagda kostnaden projektet att designa, bygga och distribuera ett sådant nätverk har uppskattas till nästan 10 miljarder dollar.

Utvecklingen inleddes 2015 och två prototypsatelliter sköts upp den 22 februari 2018. Testsatelliternas officiella namn är Microsat-2a och Microsat-2b, men de har även kallats ”Tintin A” och ”Tintin B” av Elon Musk.

Den 24 maj 2019 sköt SpaceX upp en första raket med 60 satelliter ombord.

Do you want to buy this domain? Contact: + (46) 7 0100 1447